Olen pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti (AMK) ja ihmisläheiset, asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä tukevat toimintaterapeuttiset otteet kulkevat minulla mukana niin seksuaaliterapian, psykoterapian kuin lyhytterapian eri muodoissa. Kartoitamme yhdessä mikä terapian muoto voisi sopia juuri sinulle. Tarjoan terapiapalveluita Vaasassa vastaanotollani tai etäterapiana. Otan vastaan täysi-ikäisiä asiakkaita.


Seksuaaliterapia – lupa puhua seksuaalisuudesta

Seksuaaliterapiassa pääpaino on keskustelussa ja yhteisessä pohdinnassa miten ongelmia voitaisiin hoitaa. Seksuaalisuus on merkittävä osa jokaisen minäkuvaa ja hyvinvointia, ja esimerkiksi parisuhteessa oma seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa vahvasti myös kumppanin elämään. Koulutetun seksuaaliterapeutin kanssa voit jutella luottamuksellisesti.

Seksuaaliterapiakäynnit voivat olla yksittäisiä tai pidempiä hoitojaksoja.

Seksuaaliterapian teemoja voivat olla haluttomuus, seksuaalinen suuntautuminen, oman kehon hyväksyminen, seksuaalisten toimintojen häiriöt sekä porno- ja/tai seksiaddiktio. Myös sairastuminen ja vammautuminen voivat herättää kysymyksiä omasta seksuaalisuudesta.

Seksuaaliterapiaan ei liity fyysistä koskettamista.

Koulutus: auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS).

”Olen kiinnostunut kohtaamaan asiakkaani kokonaisvaltaisesti heidän esiin nousseiden ajatusten ja haasteiden mukaisesti tavoitteellisesti toimien. Seksuaalisuus on merkityksellinen osa ihmisyyttä, josta on myös lupa keskustella terapiakäynneillä niin halutessaan.”

Terapiatalo Noste / Marja Haanpää

Psykoterapia – käyttäytymisen haasteet

Olen psykoterapeuttikoulutuksessa Tampereen yliopistossa ja erikoistun kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT, englanniksi CBT). Valmistun vuonna 2025, jonka jälkeen minulla on Kela-oikeudet. Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja tietyt ehdot täyttyvät. Lue tästä lisää Kelan psykoterapiasta.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käsitellään käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja/tai haasteita. Psykoterapia aloitetaan keskustelemalla ja kartoittamalla. Teemme sovitusti myös harjoitteita ja altistuksia. Psykoterapiaistuntojen haastattelujen ja arviointien pohjalta tehdään funktionaalinen käyttäytymisanalyysi, joka luo pohjan yhdessä sovitulle tavoitteelliselle psykoterapialle.

Asiakastyöskentelyn ja ammatillisen psykoterapeuttisen otteen tukemiseksi psykoterapeuttiopinnoissa on säännölliset työnohjaukset.

Marjan kanssa työskentely on mutkatonta ja vaikka huomaan että en haluaisi käsitellä tiettyjä aiheita niin hän kannustaa ja luo turvallisen tilan missä koen että minua kuullaan ja nähdään ja hyväksytään sellaisena kuin olen.

”B” 5.1.2023

Seksuaaliterapia Vaasa. Terapeutti Marja Haanpää.

Lyhytterapia – matalan kynnyksen terapiaa

Lyhytterapia (ratkaisukeskeinen) on matalan kynnyksen terapiaa, johon voit tulla ilman lähetettä ja käynnistä ei tehdä kirjauksia. Lyhytterapia sopii mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja vakavampien mielenterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Lyhytterapia ei sitouta pitkäksi aikaa ja voit saada tarvittavan avun jo muutaman terapiakäynnin jälkeen.

Lyhytterapia ei kuulu Kela-terapiapalveluiden piiriin.

Koulutus: Lyhytterapeutti (ratkaisukeskeinen)


Viittomakielisyys osana terapiaa

Olen saanut oppia ja tutustua kuurojen kulttuuriin jo 90-luvulta lähtien, sillä perheenjäseneni on syntymäkuuro. Viittomakieli kuuluu siis vahvasti omaan arkeeni. Olen viittomakielinen ja voin ottaa vastaan viittomakielisiä asiakkaita. Pyydän kuitenkin huomioimaan, että en ole natiivikielen osaaja eikä minulla ole viittomakielen tulkin pätevyyttä.


Työhistoriani toimintaterapeuttina

Terapiapalvelut Toiseksi Terapeutti Marja Haanpää

Valmistuin toimintaterapeutiksi 12/2003 (AMK). Olen työskennellyt toimintaterapeuttina Oulun, Turun ja Vaasan seudulla noin 20 vuotta niin somatiikan kuin psykiatrian puolella.

Työskentelin sekä yksityisellä että julkisella puolella moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen kuntoutusprosessiinsa kuuluneiden muiden eri ammattihenkilöiden kanssa sekä tilanteen mukaan asiakkaan läheisten kanssa.

Yli 99 % terapiavastaanotoista tapahtui asiakkaan omassa ympäristössä mm. kodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa. Tarjosin terapiapalveluita sekä yksilö- että ryhmäasiakkaille, jotka olivat iältään 18-100-vuotiaita.

Minulla on pätevyys antaa lausuntoja toimintakyvystä ja tehdä esimerkiksi toimintaterapiaan liittyviä työkykyarviointeja.

Toimintaterapian koulutus vaikuttaa edelleen voimakkaasti muissakin terapian muodoissa, joita tarjoan.


Työhistoriani NUOTTI-valmennuksen parissa

Minulla on kokemusta myös NUOTTI-valmentajana toimimisesta. NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen terapiaa 16-29-vuotiaille.

NUOTTI-valmennus on Kelan ylläpitämää ammatillista kuntoutusta, josta nuorella on tietyin kriteerein mahdollisuus saada kuntoutusrahaa valmennuksen aikana. Lue lisää osoitteesta https://www.kela.fi/nuotti-valmennus.