Terapiapalvelut Toiseksi potilas- ja asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Terapiapalvelut Toiseksi tuottaa potilaslain alaiseen terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Kaikki potilaan hoitoon liittyvät asiakirjat on potilaslain nojalla pidettävä salassa ja niiden luovuttaminen ilman potilaan suostumusta voi tapahtua ainoastaan laissa säädetyissä poikkeustilanteissa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan salassapitovelvollisuus työssään saamistaan tiedoista. Kaikkia henkilöasiakkaiden tietoja koskevat lisäksi henkilötietolain mukaiset vaatimukset.

1. Rekisterinpitäjä

Terapiapalvelut Toiseksi
Y-tunnus: 3088750-3

Yhteystiedot:
Bouchtinkuja, Kauppapuistikko 10
65100 Vaasa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Marja Haanpää / Terapiapalvelut Toiseksi
Bouchtinkuja, Kauppapuistikko 10
65100 Vaasa

puh. 040 734 0164
info@toiseksi.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään sovitusti rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyviä tietoja.
  • Psykoterapiakoulutettava ei ole lakisääteisesti velvollinen kirjaamaan OmaKantaan psykoterapiaa.
  • Psykoterapiakoulutuksen päätyttyä potilasrekisterin tarkoitus on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot
 • käyntipäivämäärät sekä kunkin käynnin kohdalta asiakkaan hoidon kannalta keskeiset tiedot

Verkkosivustolle ei tallenneta potilastietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseeninfo@toiseksi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja, pyytää oikaisemaan häntä koskevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä on potilaslakiin ja kirjanpitolakiin liittyvä lakisääteinen velvollisuus kerätä ja säilyttää tietoja määrätyn ajan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • muilta terveydenhuollon tahoilta tai viranomaisilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Terapiapalvelut Toiseksi ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Webhotelli ja domain-tarjoaja

Potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joita käsitellään luottamuksellisesti. Potilastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan suostumuksellasi tai lainsäädännön perusteella.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Käsittelijät:

 • Verkkosivuston ylläpidon työntekijät
 • Webhotelli- ja domain-tarjoajan työntekijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia (esim. Microsoft), joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Keräämme sivuston käytöstä tietoja käyttökokemuksen parantamiseen ja sivuston käytön mittaamiseen. Hyväksymällä sallit kerättyjen tietojen käytön. Voit muuttaa valintojasi myöhemmin evästeasetuksista, joihin löytyy linkki sivun alalaidasta.

Upotettu sisältö muilta verkkosivustoilta

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muiden verkkosivustojen upotettu sisältö käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin jos vierailija olisi vieraillut toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa ylimääräistä kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle verkkosivustolle.